Информация Маршрути Селища

Туристически обектиБатак

Град Батак е административен център на община Батак, област Пазарджик.
Население: 4089 души.
GPS координати: 41.94258°N, 24.21813°E

Други селища в общината

Нова Махала, Фотиново, Цигов чарк
Старият BulMaps.bg >
©1999–2023, BulMaps v.2

Waypoints
Waypoint 1  o ^ +
~ v -
Waypoint 2  o ^ +
~ v -
Waypoint 3  o ^ +
~ v -
Waypoint 4  o ^ +
~ v -
Waypoint 5  o ^ +
~ v -
Waypoint 6  o ^ +
~ v -
Waypoint 7  o ^ +
~ v -
Waypoint 8  o ^ +
~ v -
Waypoint 9  o ^ +
~ v -
[]
Foot Motorcar


Status
Router not run
Show Hide Shortest Route
No Information
Show Hide Quickest Route
No Information
Административна карта
English