Информация Маршрути Селища


Стрелча

Град Стрелча е административен център на община Стрелча, област Пазарджик.
Население: 4727 души.
GPS координати: 42.50594°N, 24.32238°E

Други селища в общината

Блатница, Дюлево, Свобода, Смилец
Старият BulMaps.bg >
©1999–2022, BulMaps v.2

Waypoints
Waypoint 1  o ^ +
~ v -
Waypoint 2  o ^ +
~ v -
Waypoint 3  o ^ +
~ v -
Waypoint 4  o ^ +
~ v -
Waypoint 5  o ^ +
~ v -
Waypoint 6  o ^ +
~ v -
Waypoint 7  o ^ +
~ v -
Waypoint 8  o ^ +
~ v -
Waypoint 9  o ^ +
~ v -
[]
Foot Motorcar


Status
Router not run
Show Hide Shortest Route
No Information
Show Hide Quickest Route
No Information
Административна карта
English