Информация Маршрути Селища


Златица

Град Златица е административен център на община Златица, област София област.
Население: 4845 души.
GPS координати: 42.71506°N, 24.13749°E

Други селища в общината

Илинден, Карлиево, Петрич, Църквище
Старият BulMaps.bg >
©1999–2024, BulMaps v.2

Waypoints
Waypoint 1  o ^ +
~ v -
Waypoint 2  o ^ +
~ v -
Waypoint 3  o ^ +
~ v -
Waypoint 4  o ^ +
~ v -
Waypoint 5  o ^ +
~ v -
Waypoint 6  o ^ +
~ v -
Waypoint 7  o ^ +
~ v -
Waypoint 8  o ^ +
~ v -
Waypoint 9  o ^ +
~ v -
[]
Foot Motorcar


Status
Router not run
Show Hide Shortest Route
No Information
Show Hide Quickest Route
No Information
Административна карта
English