Информация Маршрути Селища


Карлиево

Село Карлиево се намира в община Златица, област София област.
Население: 254 души.
GPS координати: 42.68339°N, 24.10342°E

Други селища в общината

Златица, Илинден, Петрич, Църквище
Старият BulMaps.bg >
©1999–2020, BulMaps v.2

Waypoints
Waypoint 1  o ^ +
~ v -
Waypoint 2  o ^ +
~ v -
Waypoint 3  o ^ +
~ v -
Waypoint 4  o ^ +
~ v -
Waypoint 5  o ^ +
~ v -
Waypoint 6  o ^ +
~ v -
Waypoint 7  o ^ +
~ v -
Waypoint 8  o ^ +
~ v -
Waypoint 9  o ^ +
~ v -
[]
Foot Motorcar


Status
Router not run
Show Hide Shortest Route
No Information
Show Hide Quickest Route
No Information
Административна карта
English