Информация Маршрути Селища

Туристически обектиКозлодуй

Град Козлодуй е административен център на община Козлодуй, област Враца.
Население: 14871 души.
GPS координати: 43.77607°N, 23.71910°E

Други селища в общината

Бутан, Гложене, Крива Бара, Хърлец
Старият BulMaps.bg >
©1999–2024, BulMaps v.2

Waypoints
Waypoint 1  o ^ +
~ v -
Waypoint 2  o ^ +
~ v -
Waypoint 3  o ^ +
~ v -
Waypoint 4  o ^ +
~ v -
Waypoint 5  o ^ +
~ v -
Waypoint 6  o ^ +
~ v -
Waypoint 7  o ^ +
~ v -
Waypoint 8  o ^ +
~ v -
Waypoint 9  o ^ +
~ v -
[]
Foot Motorcar


Status
Router not run
Show Hide Shortest Route
No Information
Show Hide Quickest Route
No Information
Административна карта
English