Информация Маршрути Селища


Опака

Град Опака е административен център на община Опака, област Търговище.
Население: 3163 души.
GPS координати: 43.44466°N, 26.16851°E

Други общини в областта

Антоново, Омуртаг, Попово, Търговище
Старият BulMaps.bg >
©1999–2021, BulMaps v.2

Waypoints
Waypoint 1  o ^ +
~ v -
Waypoint 2  o ^ +
~ v -
Waypoint 3  o ^ +
~ v -
Waypoint 4  o ^ +
~ v -
Waypoint 5  o ^ +
~ v -
Waypoint 6  o ^ +
~ v -
Waypoint 7  o ^ +
~ v -
Waypoint 8  o ^ +
~ v -
Waypoint 9  o ^ +
~ v -
[]
Foot Motorcar


Status
Router not run
Show Hide Shortest Route
No Information
Show Hide Quickest Route
No Information
Административна карта
English