Информация Маршрути Селища


Нова махала

Село Нова махала се намира в община Николаево, област Стара Загора.
Население: 828 души.
GPS координати: 42.61995°N, 25.77268°E

Други селища в общината

Едрево, Елхово, Николаево
Старият BulMaps.bg >
©1999–2022, BulMaps v.2

Waypoints
Waypoint 1  o ^ +
~ v -
Waypoint 2  o ^ +
~ v -
Waypoint 3  o ^ +
~ v -
Waypoint 4  o ^ +
~ v -
Waypoint 5  o ^ +
~ v -
Waypoint 6  o ^ +
~ v -
Waypoint 7  o ^ +
~ v -
Waypoint 8  o ^ +
~ v -
Waypoint 9  o ^ +
~ v -
[]
Foot Motorcar


Status
Router not run
Show Hide Shortest Route
No Information
Show Hide Quickest Route
No Information
Административна карта
English