Информация Маршрути Селища


Белослав

Град Белослав е административен център на община Белослав, област Варна.
Население: 8071 души.
GPS координати: 43.18827°N, 27.70592°E

Други селища в общината

Езерово, Разделна, Страшимирово
Старият BulMaps.bg >
©1999–2022, BulMaps v.2

Waypoints
Waypoint 1  o ^ +
~ v -
Waypoint 2  o ^ +
~ v -
Waypoint 3  o ^ +
~ v -
Waypoint 4  o ^ +
~ v -
Waypoint 5  o ^ +
~ v -
Waypoint 6  o ^ +
~ v -
Waypoint 7  o ^ +
~ v -
Waypoint 8  o ^ +
~ v -
Waypoint 9  o ^ +
~ v -
[]
Foot Motorcar


Status
Router not run
Show Hide Shortest Route
No Information
Show Hide Quickest Route
No Information
Административна карта
English