Информация Маршрути Селища
Търговище, Общ. Чупрене, България 43.532,22.703 509967 (administrative)
Търговище, Общ. Търговище, Обл. Търговище, България 43.243,26.573 15635 (town)
Търговище, Общ. Чупрене, България 43.53,22.705 6332 (village)
Търговище, Кв. Клепало, Перник, Общ. Перник, Обл. Перник, България 42.614,23.033 502193 (residential)
Търговище, Угърчин, Общ. Угърчин, Обл. Ловеч, България 43.103,24.417 502194 (residential)
Търговище, 29 Януари, Общ. Търговище, Обл. Търговище, България 43.261,26.577 18734 (hotel)
Търговище, Протопопинци, Общ. Чупрене, България 43.532,22.703 259084 (administrative)
Търговище, Гладстон, Общ. Търговище, Обл. Търговище, България 43.252,26.572 338219 (administrative)
Търговище, Кв. Въбел, Общ. Търговище, Обл. Търговище, България 43.271,26.522 339674 (administrative)


Старият BulMaps.bg >
©1999–2019, BulMaps v.2

Waypoints
Waypoint 1  o ^ +
~ v -
Waypoint 2  o ^ +
~ v -
Waypoint 3  o ^ +
~ v -
Waypoint 4  o ^ +
~ v -
Waypoint 5  o ^ +
~ v -
Waypoint 6  o ^ +
~ v -
Waypoint 7  o ^ +
~ v -
Waypoint 8  o ^ +
~ v -
Waypoint 9  o ^ +
~ v -
[]
Foot Motorcar


Status
Router not run
Show Hide Shortest Route
No Information
Show Hide Quickest Route
No Information
Административна карта
English