Информация Маршрути Селища


Горановци

Село Горановци се намира в община Кюстендил, област Кюстендил.
Население: 162 души.
GPS координати: 42.38620°N, 22.62868°E
Старият BulMaps.bg >
©1999–2018, BulMaps v.2

Waypoints
Waypoint 1  o ^ +
~ v -
Waypoint 2  o ^ +
~ v -
Waypoint 3  o ^ +
~ v -
Waypoint 4  o ^ +
~ v -
Waypoint 5  o ^ +
~ v -
Waypoint 6  o ^ +
~ v -
Waypoint 7  o ^ +
~ v -
Waypoint 8  o ^ +
~ v -
Waypoint 9  o ^ +
~ v -
[]
Foot Motorcar


Status
Router not run
Show Hide Shortest Route
No Information
Show Hide Quickest Route
No Information
Административна карта
English